Po okresie wakacyjnym nadszedł moment finalizowania Postulatu. Wieczorem 5 września postulanci rozpoczęli swoje rekolekcje przed przyjęciem do nowicjatu. Przeprowadził je ks. Marek Białożyt, sekretarz prowincjalny z Warszawy. Rekolekcje zakończyły się w sobotę wieczorem. Nastąpiło ostateczne pakowanie swoich rzeczy i ostatnia rekreacja w domu postulanckim. W niedzielę 10 września postulanci wzięli udział we mszy świętej w kościele, aby pożegnać się z parafią, bo przecież często uczestniczyli w nabożeństwach w kościele, a równocześnie parafianie z Pliszczyna wspierali Postulat materialnie i duchowo. Były emocje i łzy wzruszenia, bo przecież przez rok pobytu nasi kandydaci związali się już z Pliszczynem. Po uroczystym obiedzie, pysznej kawie, a zwłaszcza po zjedzeniu wyjątkowego ciasta ze śliwkami nastąpił wyjazd do Stopnicy, by po rocznym przygotowaniu rozpocząć tam upragniony już Nowicjat, czyli czas formacji do złożenia pierwszych ślubów zakonnych w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Żal było odjeżdżać, ale jest to konieczne, aby rozpocząć kolejny etap formacji.


 

Corocznie w Polskiej Prowincji Księży Sercanów na początku wakacji dokonywane są zmiany personalne. W tym roku dotknęły one również Pliszczyn. Dotychczasowy wychowawca i przełożony postulatu, ks. Stanisław Gruca scj został przeniesiony do Sosnowca, natomiast proboszcz ks. Henryk Lachur scj przeszedł do Bełchatowa. Nowym przełożonym i wychowawcą został ks. Dariusz Salamon scj. Na urząd proboszcza zamianowano natomiast ks. Tadeusza Michałka scj.  W dniu 4 lipca miało miejsce oficjalne przejęcie urzędu przełożonego domu. Dokonało się ono podczas liturgicznego aktu wyznania wiary i złożenia wobec wikariusza prowincjalnego oraz zgromadzonej wspólnoty przysięgi wierności. Życzymy nowemu przełożonemu i całej radzie domowej obfitości łask Bożych w dalszej pracy formacyjnej i duszpasterskiej. 

Wraz ze zbliżającymi się wakacjami udało się nam zorganizować wyjazd  do Lwowa na Ukrainę. Była to ostatnia wycieczka z naszym ks. Magistrem. Od pewnego bowiem czasu wiadomo jest, że od lipca zmieni się zarząd naszego domu. Do Lwowa wyjechaliśmy 19 czerwca i spędziliśmy tam trzy dni. Sama podróż nie była ciężka, ponieważ z Pliszczyna do Lwowa jest około 250 km. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty na cmentarzu Łyczakowskim, gdzie pochowanych jest wielu zasłużonych Polaków. Ks. Stanisław nawiedził oczywiście grób patrona szkoły średniej (LO w Grybowie),gdzie przed laty uczęszczał, a której patronuje Artur Grottger. Duże wrażenie zrobiła na nas kwatera poświęcona współczesnym obrońcom Ukrainy, oraz cmentarz Orląt. Przy pięknej pogodzie zwiedziliśmy z panią przewodnik lwowską starówkę, odwiedzając wszystkie ważniejsze zabytki miasta. Cudowną atmosferę, przypominającą nieco Kraków tworzą kościoły, jak również wąskie uliczki z licznymi restauracjami i ulicznymi barami. Na Msze święte uczestniczyliśmy do lwowskiej rzymskokatolickiej katedry, gdzie w roku 1556 król Jan Kazimierz złożył jakże ważne śluby, zawierzając Rzeczpospolitą Matce Najświętszej. 

W sobotę  10 czerwca 2017 roku na terenie naszego klasztoru odbył się IV Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział kilkaset uczestników. Kongres jest organizowany w ramach działalności Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji lubelskiej. Hasło tegorocznego spotkania związane zostało z tematem roku duszpasterskiego oraz setną rocznicą objawień fatimskich: Idźcie i głoście z Maryją!. W spotkaniu udział wzięły dzieci z ognisk misyjnych i grup kolędniczych, a także dobrowolni uczestnicy, którym temat misji jest bliski. Celem spotkań tego typu jest przede wszystkim budzenie świadomości misyjnej wśród najmłodszych. W programie dnia, oprócz Mszy św. przewidziano spotkania z misjonarzami z pięciu kontynentów, gry, zabawy i konkursy. 

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu, rozpoczął się intensywny czas wysiłku fizycznego i duchowego, ujętego w dobrze znanej formule: modlitwa-post-jałmużna. Również i my pragniemy postępować tą drogą, włączając w nią nasze postanowienia wielkopostne. Okres ten rozpoczęliśmy już dniem wynagrodzenia, który poprzedził środę popielcową. Skupienie przeprowadził ks. Dariusz Salamon SCJ z Krakowa.

Mimo, iż okres postu z natury rzeczy jest czasem wyciszenia, nasz rytm obowiązków i codziennych wyzwań pozostał prawie taki sam. Do ważniejszych wydarzeń minionego czasu należały: nadzwyczajne wykłady z fonetyki, które poprowadził aktor z Warszawy p. Stanisław Górka, odwiedziny ekonoma Generalnego, ks. Luki Zottolego z Rzymu, któremu towarzyszył ekonom naszej Prowincji, ks. Marek Romańczyk oraz ks. Tomasz Flak. Ponieważ wiosna zbliża się wielkimi krokami, nie brakowało również pracy w naszym pięknym zabytkowym parku. Sporo czasu poświęciliśmy karczowaniu starych drzew. Nadto nasz codzienny rytm przeplatany był mniejszymi wydarzeniami jak na przykład udział w sympozjach na KUL-u. 

Pewnej niedzieli otrzymaliśmy nawet dosyć nietypową informacje. Do naszego postulatu zawitał niespodziewany gość, którym był borsuk! Niestety nasz zwierzak wybudził się za wcześnie ze swojego snu zimowego, dlatego potrzebował fachowej pomocy i otrzymał ją od pana weterynarza.

W dniach 15-16 lutego, korzystając z krótkiej przerwy międzysemestralnej odbyliśmy wycieczkę na Podlasie. Ponieważ pogoda dopisywała, a my potrzebowaliśmy świeżego powietrza i ruchu po ostatnich zaliczeniach postanowiliśmy, że pierwszym puntem na trasie wyjazdu będzie Białowieża i spacer po rezerwacie pośród żubrów i innych dzikich zwierząt. Nocleg spędziliśmy w ośrodku należącym do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym położonym w najmniejszym mieście w Polsce – Surażu, niedaleko Białegostoku. Kolejny dzień poświeciliśmy zwiedzeniu Białegostoku oraz pięknego muzeum ikon i monasteru prawosławnego w Supraślu. Po południu wraz z rodzicami i  duszpasterzami parafii, z której pochodzi nasz współbrat Michał zjedliśmy bardzo obfity obiad w gospodarstwie agroturystycznym w pobliskich Sowlanach. W drodze powrotnej nawiedziliśmy jeszcze rodzinną parafię Michała, oddając cześć relikwiom św. Charbela. Dziękujemy Michałowi oraz jego rodzinie za organizację naszego pobytu w tym jakże urokliwym rejonie Polski.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Tegoroczne dni szczególnej modlitwy o jedność chrześcijan odbywały się pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14–20). Również w naszej wspólnocie nie brakowało w tych dniach modlitwy i refleksji związanej z tematyką braku jedności pośród wyznawców Chrystusa.  Włączyliśmy się również w bogaty program obchodów tygodnia jedności  w Lublinie. Wzięliśmy udział w ekumenicznym koncercie w Filharmonii Lubelskiej oraz nabożeństwie ekumenicznym w katedrze prawosławnej.

Natomiast tradycyjnie dnia 2 lutego przeżywaliśmy Dzień Życia Konsekrowanego, który zawsze wypada w święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu, oprócz świątecznego obiadu i wspólnej kawy wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez Ordynariusza i biskupów pomocniczych naszej diecezji, jak również przedstawicieli różnych wspólnot zakonnych.

Miesiąc grudzień każdego roku obfituje w szereg wydarzeń, nie tylko liturgicznych. Cała atmosfera tego ostatniego odcinka kończącego się roku okryta jest adwentowym oczekiwaniem i przygotowaniem na narodzenie Chrystusa Pana. W okresie tym szczególny charakter oczekiwania wyrażają Roraty, a więc Msza wotywna ku czci Matki Bożej. Z wielką radością, kilka ryzy w tygodniu, o świcie i  przy śpiewie pieśni Rorate caelicelebrowaliśmy tę adwentową liturgię.  

Drugim grudniowym wydarzeniem, o którym pamiętają nie tylko dzieci jest dzień św. Mikołaja. Ten dobrotliwy Święty przybył do nas z kilkudniowym opóźnieniem, zapewne miał dużo pracy… Jego przyjazd został poprzedzony humorystycznym przedstawieniem zaaranżowanym przez najmłodszych członków wspólnoty. Chyba nie było z nami tak źle, bowiem każdy otrzymał mikołajowy prezent…Spoko

W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe, ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele” (Jan Paweł II, Tertio millenio adveniente, 37).

Dobiegający końca miesiąc listopad Zgromadzeniu Księży Sercanów, od kilkunastu lat przeżywany jest pod znakiem upamiętnienia męczenników oraz osób ważnych, którzy na przestrzeni minionych lat poświęcili swoje życie w służbie Ewangelii. Również dla nas dzień 26 listopada stał się okazją do poznania korzeni naszej historii oraz konkretnych i ważnych osób tworzących społeczność sercańską. Dodatkowym wydarzeniem poprzedzającym obchody był cyklicznie przeżywany dzień skupienia. Tym razem odnowienie miesięczne poprowadził, mieszkający niegdyś w Pliszczynie, a obecnie duszpasterz „Ludzi Gór”, ks. Kazimierz Dadej SCJ. Serdecznie dziękujemy za pokrzepiające słowo…

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego również w pliszczyńskim Postulacie rozpoczął się nowy rok formacyjny. Po ponad miesięcznym okresie pobytu w pliszczyńskich murach  nasi kandydaci  w dniu 14 października 2016 zostali uroczyste włączeni  do Zgromadzenia Księży Sercanów.  Dziewięciu młodzieńców (siedmiu z Polski i dwóch z Białorusi) odczytało uroczyście akt osobistego poświęcenia się Sercu Jezusa i przyjęło sercański krzyż. Wydarzeniu temu przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Słowomir Knopik SCJ. W homilii skierowanej do najmłodszych członków naszej Prowincji, zwrócił miedzy innymi uwagę na kształtowanie w swoim życiu umiejętności rozpoznawania głosu Boga, tak jak to czynił biblijny Samuel. Radosne warzenie dla całej wspólnoty domu zostało poprzedzone dwudniowym skupieniem, które przeprowadził wieloletni spowiednik postulantów, ks. Adam Raczkowski z Lublina. Dodatkowo uroczystość ta odbywała się w dniu wspomnienia św. Małgorzaty Marii Alacoque, dlatego  z tej okazji zostały przywiezione z Lublina relikwie i ikona Świętej, tak ważnej dla naszego charyzmatu.