Corocznie w Polskiej Prowincji Księży Sercanów na początku wakacji dokonywane są zmiany personalne. W tym roku dotknęły one również Pliszczyn. Dotychczasowy wychowawca i przełożony postulatu, ks. Stanisław Gruca scj został przeniesiony do Sosnowca, natomiast proboszcz ks. Henryk Lachur scj przeszedł do Bełchatowa. Nowym przełożonym i wychowawcą został ks. Dariusz Salamon scj. Na urząd proboszcza zamianowano natomiast ks. Tadeusza Michałka scj.  W dniu 4 lipca miało miejsce oficjalne przejęcie urzędu przełożonego domu. Dokonało się ono podczas liturgicznego aktu wyznania wiary i złożenia wobec wikariusza prowincjalnego oraz zgromadzonej wspólnoty przysięgi wierności. Życzymy nowemu przełożonemu i całej radzie domowej obfitości łask Bożych w dalszej pracy formacyjnej i duszpasterskiej.