W sobotę  10 czerwca 2017 roku na terenie naszego klasztoru odbył się IV Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział kilkaset uczestników. Kongres jest organizowany w ramach działalności Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji lubelskiej. Hasło tegorocznego spotkania związane zostało z tematem roku duszpasterskiego oraz setną rocznicą objawień fatimskich: Idźcie i głoście z Maryją!. W spotkaniu udział wzięły dzieci z ognisk misyjnych i grup kolędniczych, a także dobrowolni uczestnicy, którym temat misji jest bliski. Celem spotkań tego typu jest przede wszystkim budzenie świadomości misyjnej wśród najmłodszych. W programie dnia, oprócz Mszy św. przewidziano spotkania z misjonarzami z pięciu kontynentów, gry, zabawy i konkursy.