Dnia 1 grudnia do naszej wspólnoty zakonnej w Pliszczynie dołączył nowy kapłan - ks. Marek Skórski SCJ, który pod koniec października 2012 roku z rąk ks. bpa Józefa Wróbla otrzymał święcenia kapłańskie. Tradycją jest, że nowo wyświęcony kapłan sprawuje Mszę św. prymicyjną w miejscu do, którego przybywa. Dlatego radosnym wydarzeniem wzbogacającym liturgię pierwszej niedzieli adwentu były przeżywane w naszej wspólnocie zakonnej jego prymicje. W celebrację i świętowanie niecodziennego wydarzenia wprowadził nas przełożony wspólnoty ks. Stanisław Gruca SCJ. Homilię natomiast wygłosił ks. Kazimierz Dadej SCJ, który zauważył, że w przypadku ks. Prymicjanta historia zatoczyła krąg. Przed wielu laty klasztor był dla niego miejscem nowicjatu, gdzie wykuwał najpierw swoje powołanie jako brat zakonny. Obecnie wrócił do pliszczyńskiej parafii jako kapłan, pragnący służyć konkretnej wspólnocie wiernych. W Mszy św. uczestniczyli także pracownicy domu oraz grupa oazowa, która w tych dniach przeżywała swoje rekolekcje.

Doceniając uroki złotej polskiej jesieni oraz trwającą od kilkunastu dni piękną pogodę postanowiliśmy zorganizować jednodniową wycieczkę. Dlatego w niedzielę 21 października po sprawowanej Mszy św. udaliśmy się najpierw do Zamościa. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od nawiedzenia Rotundy, upamiętniającej ofiary męczeństwa II wojny światowej. Kolejnym punktem programu była starówka Zamościa oraz wały obronne otaczające miasto. Po południu ruszyliśmy w kierunku Roztocza. Zatrzymaliśmy się nad malowniczą rzeką Tanwią, która znana jest z licznych przełomów, kaskad oraz szumów. Obowiązkowym i miłym punktem programu był oczywiście grill oraz trwający do wieczora spacer wzdłuż rzeki.   

Po okresie miesięcznego pobytu w Pliszczynie, nadszedł wreszcie dzień oficjalnego włączenia do postulatu. Ceremonia przyjęcia poprzedzona była dniami skupienia, którym przewodniczył ks. Jacek Szczygieł SCJ. Po duchowym przygotowaniu, w dniu 5 października w obecności radnego prowincjalnego, ks. Jana Strzałki SCJ dwaj kandydaci: Dariusz Trzebuniak i Witali Więckiewicz odczytali akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu. Wydarzeniem tym w sposób oficjalny rozpoczęli swój postulat w Zgromadzeniu Księży Sercanów. W homilii wygłoszonej, kaznodzieja zachęcał nowych postulantów do wdzięczności za dar powołania oraz do wiernego naśladowania Chrystusa i kroczenia za Nim, nawet wtedy gdy pojawią się trudności i nadejdą kryzysy powołania.

Wspólnota zakonna, dom i szkoła komunii - to hasło dorocznego spotkania wspólnoty sercańskiej w ramach  formacji stałej, które odbyło się w pliszczyńskim klasztorze. Zjazd odbył się dnia 15 września 2012 w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Spotkaniu przewodniczył o. dr Jerzy Tupikowski CMF, który poprzez konferencje oraz głoszone Słowo Boże nawiązał do hasła roku duszpasterskiego w Polsce, Kościół naszym domem.

Tradycyjnie w wielu parafiach wrzesień jest miesiącem dziękczynienia Bogu za zebrane plony. Tak również było i w naszej parafii. W dniu 9 września odbyły się dożynki gminne. Punktem kulminacyjnym tego dnia była Msza św., której przewodniczył proboszcz parafii, ks. Henryk Lachur SCJ. W uroczystościach wzięli także udział współbracia z klasztoru oraz licznie przybyli goście. W wygłoszonej homilii kaznodzieja zachęcał wiernych do przemiany swojego życia: „Każdy z nas powinien być chlebem, którym pokrzepia się bliźni stojący obok nas…”. Po skończonych uroczystościach kościelnych, dalsza część dożynek odbyła się w przyklasztornym ogrodzie, gdzie na wszystkich czekało wiele atrakcji.

W dniach od 6 do 11 września 2012 czterech postulantów przeżywało rekolekcje przed rozpoczęciem kolejnego etapu formacji. Rekolekcje poprowadził ks. Krzysztof Napora SCJ. Po uroczystej Mszy św. i pożegnalnym spotkaniu ze wspólnotą i pracownikami domu, kandydaci do nowicjatu: Dominik, Wojciech, Piotr i Dariusz udali się do Stopnicy, gdzie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu formalnie rozpoczęli etap formacji nowicjackiej.

Zasadniczym powodem wyjazdu w dniu 4 września była pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Kembelskiej w Wąwolnicy. Pojechaliśmy do tego znanego w diecezji lubelskiej sanktuarium aby podziękować Matce Bożej za kończący się rok formacji w postulacie dla rocznika 2011/2012 oraz prosić o potrzebne łaski dla kolejnej grupy postulantów. Mszy św. przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił nasz wychowawca, ks. Stanisław Gruca SCJ. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Kazimierza Dolnego, gdzie zobaczyliśmy min. klasztor oo. Franciszkanów, muzeum żydowskie oraz Górę Trzech Krzyży, upamiętniającą wielką zarazę, która dotknęła Kazimierz Dolny w latach 1705 – 1718. Dopełnieniem wyjazdu był grill w pobliskiej okolicy.

Każdego roku na początku września przybywają do pliszczyńskiego klasztoru nowi kandydaci do Zgromadzenia Księży Sercanów. Tym razem już w dniu 3 sierpnia 2012 roku pojawili się pierwsi ochotnicy. Jako pierwszy przyjechał postulant Witali Więckiewicz z Białorusi. Przybył do Polski wcześniej, aby doskonalić znajomość języka polskiego. Natomiast miesiąc później dołączył do niego Dariusz Trzebuniak, pochodzący z Zawoi, najdłuższej miejscowości w Polsce.