Drukuj
Odsłony: 1930

Schola z parafii św. Józefa

W piątek i sobotę 14 i 15 grudnia gościła u nas schola młodzieżowa "Chwalmy Pana na Spontana" z parafii św. Józefa z LSMu  ze swoim duszpasterzem. Spotkanie miąłocharakter integracyjny, było dużo śpiewania z towarzyszeniem instrumentów muzycznych. Dobrze, że młodzież rozwija swoje talenty muzyczne i służy nimi dla wspólnoty parafialnej.

 

Wspólnota św. br. Alberta

Swoje spotkanie adwentowe miała u nas Wspólnota św. Brata Alberta z Lublina, należąca do Ruchu Wiary i Swiatła. Spotkanie odbyło się w weekend 7-9 grudnia 2018 r. Byli obecni przyjaciele (studenci), osoby niepełnosprawne, a na niedzielę przybyli tez rodzice i opiekunowie. Jak zwykle spotkanie odbyło się w radosnym nastroju, była modlitwa, wspólne zabawy, śpiewanie kolęd i opłatek.


Wspólnota neokatechumanalna

W weekend od 30 października do 2 grudnia 2018 r. swoje rekolekcje odprawiła u nas jedna ze wspólnot neokatechumenatu z Lublina. W rekolekcjach wzięło udział kilkanaście osób. 


Franciszkański Zakon Świeckich

Grupa z FZS działająca przy Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie w sobotę 24 listopada przeżyła u nas swój dzień skupienia. Grupa liczyła razem około 35 osób w różnym wieku – od osób starszych aż po małe dzieci. Więcej o tej wspólnocie na FB.


Wspólnota Galilea

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie w weekend 17-18 listopada 2018 r. odbywała u nas kolejny etap kursu Alpha. Razem z duszpasterzem było około 30 osób. Więcej o wspólnocie Galilea.


Stypendyści Fundacji Jana Pawła II

Odprawili u nas swoje rekolekcje w dniach 8-11 listopada. Wzięło w nich udział prawie 30 osób. Rekolekcje pod hasłem "Po zapomnianych drogach" przeprowadził ks. Adam Pastrorczyk SCJ. Więcej na stronie Fundacji


 

 Szkoła Maryi

Wolonariusze sercańskich misji rozpoczęli tegoroczną formację duchową w tzw. Szkole Maryi. Swoje spotkanie odbyli w weekend 19-21 października. Razem z kapłanami, duchowymi opiekunami, udział wzięło ponad 20-tu wolontariuszy. Zobacz więcej.
 


 Parafianie z Bazylianówki

W piątek i sobotę, 12 i 13 października, swoje warsztaty duszapsterskie odbyła u nas parafialna rada duszpasterska z parafii Księży Marianów z Bazylianówki wraz ze swoim duszpasterzem oraz osobami prowadzącymi warsztaty. Razem kilkanaście osób. 


Szkoła Skrzydła

W sobotę 29 września piknik integracyjny na terenie naszego parku przy wiacie zorganizowała Szkoła Niepubliczna "Skrzydła" z Lublina. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, m.in. rodzice i dzieci. Urządzono grilla, odbyły się gry i zabawy na naszym boisku. Więcej na stronie Szkoły.


Helpsterzy z Biskupiaka

Szkolenie w ramach Programu Wsparcia Rówieśniczego odbyła u nas grupa tzw. Helpsterów z Liceum Biskupiaka z Lublina. Razem z prowadzącymi uczestniczyły 23 osoby. Szkolenie trwało w dniach 28-29 września br.; młodzież korzystala z noclegów i posiłków w naszym domu, z zielonej sali, multimediów oraz z naszego parku. Więcej na stronie Szkoły.


 Rekolekcje kapłanów z Legionu Maryi

W dniach od 24 do 27 września odprawili u nas swoje rekolekcje kapłańskie kierownicy duchowi Legionu Maryi z archidiecezji lubelskiej. Była to grupa dość kameralna, bo licząca w sumie 7 kapłanów oraz prowadzący rekolekcje ks. Stanisław Zając z Łęcznej, Dyrektor Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. 6 kapłanów mieszkało u nas na miejsu, pozostali dojeżdżali ze swoich parafii. Temat rekolekcji brzmiał "Rola komunikacji w duszpasterstwie i jej znaczenie w formowaniu grup Legionu Maryi". 


Przedszkolaki z Pliszczyna

We czwartek 20 września gościlismy dzieci z zerówek z naszej Szkoły Podstawowej z Pliszczyna. Dzieci miały swoje zabawy w naszym parku oraz ognisko z pieczonym ziemniakiem. Więcej na stronie Szkoły.


Grupa neokatechumenalna

W niedzielę 16 września odbyła się w naszym ogrodzie kongregacja neokatechumenatu z Lublina-Poczekajki (ponad 20 osób). Po wspólnej modlitwie grupa urządziła sobie ognisko przy wiacie.


Domowy Kościół z Lublina

W sobotę 15 września odbyła się u nas inauguracja roku formacyjnego dla Wspólnoty Domowego Kościoła z rejonu Dobrego Pasterza. Spotkanie grupy małżeństw rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy zakonnej pod przewodnictwem moderatora rejonu ks. Adama Pawłaka z udziałem m.in. ks. Proboszcza Andrzeja Gruszki. Po modlitwie grupa spotkała się przy grilu w naszym ogrodzie.


III Liceum z Lublina

12 września 2018 swoje spotkanie integracyjne miały u nas pierwsze klasy III. Liceum Ogólnokształcącego z Lublina. Razem około 150 osób, które bawiły się zwłaszcza pod wiatą. Atrakcją był przygotowany przez nasze kucharki domowy bigos na obiad. Zobacz więcej.


Dożynki gminne

9 września 2018 w niedzielę odbyło się na terenie naszego parku przyklasztornego Święto Plonów Gminy Wólka. Świętowanie trwało od południa do godziny prawie 23.00. Szacujemy, że wzięło w nim udział około 1500 osób z Pliszczyna i okolicznych miejscowości. Dużą popularnością cieszył się koncert Haliny Frąckowiak i Moniki Lewczuk. Było wiele inych atrakcji dla dzieci i dorosłych. W ogrodzie rozlokowały się stoiska handlowe i gastronomiczne. Była również straż pożarna ze swoim sprzętem. Więcej na stronie Gminy Wólka.


Grupa AA

8 września swoje spotkanie w ogrodzie miała Grupa AA Doktor Bob z Lublina. Było około 70 osób. Grupa korzystała z wiaty oraz grilowała na ognisku w przygotowanym do tego miejscu.


Strumienie Życia

Tego samego dnia (8.09) spotkanie miała też nieduża grupa (8 osób) Strumieni Życia z Lublina. Osoby te odbyły swoje spotkanie na ogrodzie przy pięknej pogodzie, a potem miały adorację i Mszę świętą w naszej domowej kaplicy. Posiłek zorganizowały we własnym zakresie. Więcej o Strumieniach Życia.


Liceum Biskupiak

4 września gościły u nas pierwsze klasy Liceum Biskupiaka z Lublina na swoim spotkaniu integracyjnym. Razem było około 200 osób. Msza św. została odprawiona w naszym kościele parafialnym. Zupę dla młodzieży ugotowała kucharka z liceum w naszej kuchni SDM-u. Pogoda nie była najlepsza, ale mlodzież mogła odbyć swoje spotkanie pod wiatą. Więcej na stronie Biskupiaka.