W dniu 23 listopada odbyło się spotkanie nowo wybranej Rady Parafialnej. Spotkanie można nazwać zapoznawczym, gdyż radni mieli okazję poznać się między sobą, a także zostali zapoznani przez Księdza Proboszcza Henryka Lachura z zadaniami Rady Parafialnej, kompetencjami i aktualnymi sprawami z życia parafii. Ustalono, że zaprzysiężenie członków nowej rady odbędzie się 2 grudnia na Mszy świętej o godz. 8.30.