Drukuj

Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie
Dekanat: Lublin Podmiejski
3 grudnia 2017 r.

Członkowie de iure:

Ks. Tadeusz Michałek SCJ  (proboszcz)

Ks. Mariusz Wrzesiński SCJ   (wikariusz)

Pani Ewa Szewczyk  (katechetka)

Pan Konrad Gąsior  (szafarz i Ruch: „Kościół domowy”)

Bartłomiej Siedlecki (przedstawiciel RSM)

Z nominacji Proboszcza:

Elżbieta Purc (dyrektorka szkoły w Pliszczynie)

Barbara Granat (Boduszyn)

Tomasz Szewczyk  (prawnik)

 Wyłonieni w wyborach (10 radnych):

Piotr Szewczyk (Pliszczyn)

Marzena Żeleźnik (Baszki)

Andrzej Komorowski (Łysaków)

Bartłomiej Paprocki (Łysaków)

Agata Jemielniak (Kol. Pliszczyn)

Rafał Włodarczyk  (Kol. Łagiewniki)

Mariusz Morawski (Łagiewniki)

Bartosz Pytka (Kol. Pliszczyn)

Mariusz  Łobejko (Pliszczyn)

Andrzej Aksamirski (Kol. Pliszczyn)