Najważniejsze wydarzenia z historii parafii...

1957
(10.05)
Staraniem ks. Proboszcza z Bystrzycy w Pliszczynie w płd-wsch. części dworku rodziny Kołaczkowskich jest otwarta kaplica pw. św. Antoniego z Padwy, gdzie w niedziele i święta dojeżdża kapłan na msze święte.
1957
(28 listopada)
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) nabywa budynek  wraz otaczającym go parkiem.
1958 Dworek staje się klasztorem. Kaplica dla wiernych urządzona jest w części płn-wsch. Pozostała część budynku to kaplica i pomieszczenia klasztorne.
1959-1983 klasztor pełni funkcję nowicjatu Zgromadzenia Księży Sercanów.
1966 – Ks. bp Jan Mazur poświęca dzwon i figurę Matki Bożej przy kościele ufundowane przez ojców i matki naszej parafii jako wota tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce.
1971 – Mieszkańcy Pliszczyna i okolic przeżywają misje intronizacyjne połączone z poświęceniem rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa.
1976 Dotychczasowy Duszpasterski Ośrodek w Pliszczynie staje się Kościołem Rektoralnym z prawem prowadzenia ksiąg parafialnych.
1978 Uroczyste obchody 100-lecia działalności Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w świecie i 50-lecia obecności w Polsce.
1981 Ks. Bp Bolesław Pylak eryguje w Pliszczynie Parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego obejmującą miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Łagiewniki, część Baszek, Boduszyn.
1984 Pielgrzymka z parafii udaje się do Rzymu. Pielgrzymi biorą udział we mszy św. i spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II.
1987 Pierwsze siostry zakonne z parafii pliszczyńskiej -Emilia (Krystyna) Purc i Aldona (Izabela) Szalast – składają w Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego swoje pierwsze śluby zakonne.
1988 Poświęcenie nowego cmentarza grzebalnego.
1993 Ks. proboszcz Antoni Sławiński SCJ powołuje Komitet Budowy Kościoła.
1994 Ks. abp Bolesław Pylak poświęca plac pod budowę kościoła parafialnego.
1994 Księża Sercanie na terenie klasztoru organizują po raz pierwszy Sercańskie Dni Młodych, które każdego roku gromadzą  młodzież z całej Polski i spoza jej granic.
1995
(19 maja)
Parafia otrzymuje pozwolenie na budowę kościoła i już następnego dnia rozpoczyna jego budowę.  Dnia 24 września Ks. bp Ryszard Karpiński poświęca kamień węgielny pod budowaną świątynię.
1998
(18 października)
W dwudziestą rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, ks. abp Bolesław Pylak dokonuje poświęcenia Kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie.
2006
(22 października)
Parafia pliszczyńska przeżywa uroczystość konsekracji wybudowanej świątyni. Uroczystości przewodniczy ks. abp Józef Życiński.
2008 Pierwszy kapłan pochodzący z parafii, ks. Paweł Tomaszewski odprawia mszę św. prymicyjną.
2011
(8 maja)
Rok po beatyfikacji papieża Jana Pawła II w trzydziestą rocznicę erygowania parafii ks. Dariusz Salamon SCJ, Wikariusz Prowincjalny Zgromadzenia Księży Sercanów, poświęca figurę bł. Jana Pawła II.
2017
(13 lipca)
posługę proboszcza kończy ks. Henryk Lachur SCJ. Nowym proboszczem zostaje Ks. Tadeusz Michałek SCJ.