Niedziela 24 czerwiec – XII Niedziela Zwykła

830 - Za + Jana i Janinę Wolińskich.

- Ks. Mariusz (podczas Odpustu w Świdniku): za Parafian

1100 - Za + Emilię Kowalczyk, Krystynę i Józefa Czerwieniec i + Hannę Kosik.

1100 - Za + Mariana, Czesławę, Eugeniusza Kwiatkowskich oraz ++ Jana, Helenę i Stanisława Dudemmk.

1700 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary D. Świętego, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Jasi z ok. imienin.

Poniedziałek 25 czerwiec

1800 - Za + Irenę i Jana Życińskich.

- Podczas SDM-u: Za + Jana Nowickiego i ++ z Rodziny.

Wtorek 26 czerwiec

1800 - Za + Stanisława Gomołę.

1800 - Za + Bolesława Szewczyka.

- Podczas SDM-u: O zdrowie dla Ewy Kowalskiej.

Środa 27 czerwiec

1800 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Tosi (z ok. 2.urodzin) oraz dla Rodziców i Hani.

1800 - Za + Henryka Pietras (w 1 rocz. śmierci).

Czwartek 28 czerwiec

1800 - Za + Tadeusza Wolińskiego.

1800 - Za + Genowefę Jabłońską (od firmy pogrzeb. Woźny).

- Podczas SDM-u: O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Leszka Stachal z

okazji 70.urodzin.

Piątek 29 czerwiec - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

830 - W pewnej intencji.

1800 - Za + Pawła Wolińskiego.

1800 - Za + Piotra i Agnieszkę.

- Podczas SDM-u: Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Jadwigi (z ok. 80.urodzin).

Sobota 30 czerwiec

1800 - Za + Edwardę Wolińską i Józefa oraz za + Rodziców i + Rodz. Talarowskich.

1800 - Za + Edwarda Dobosz i + Rodziców.

Niedziela 01 lipiec – XIII Niedziela Zwykła

830 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Marii (z ok. urodzin).

1100 - Za Parafian. Chrzty: Alicja Litwin i Oliwia Gajos.

1100 - Za + Jana i Zofię Purców.

1700 - Za + Edwardę i Józefa Wolińskich.