OŚWIADCZENIE  i  INFORMACJA

     Jako Duszpasterze Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie, zawsze zatroskani o dobro i zdrowie naszych parafian, chcąc rozwiać wątpliwości i uspokoić nastroje, ponownie oświadczamy, jakie fakty miały miejsce i jaka jest sytuacja na obecną chwilę:

     dnia 17 maja, najprawdopodobniej podczas Mszy św. godz. 11.00, obecna w kościele osoba zakażona koronawirusem miała kontakt z trzema księżmi z naszej wspólnoty (w tym chodzi o duszpasterzy Parafii). Fakt zakażenia ujawnił się dopiero w poniedziałek 25. maja ok. godz. 16.00, gdy wymienieni księża otrzymali taką informację od SANEPiDu jako efekt wywiadu lekarskiego z osobą zakażoną. Księża od razu zostali poddani kwarantannie. Od tego momentu nie sprawowali już żadnych nabożeństw w kościele. Tylko na jeden dzień obowiązki zostały podjęte przez innych księży ze wspólnoty. Kolejnym etapem było poddanie kwarantannie także pozostałych członków Wspólnoty w Pliszczynie, którzy nie mieli jednak bezpośredniego kontaktu z zakażonym.

    Po przeprowadzonych we wtorek 26 maja badaniach (i powtórzonych w środę dla ks. proboszcza) dwóch księży (w tym wikariusz) otrzymali wynik pozytywny i zostali poddani dalszym procedurom związanym z ich leczeniem. U ks. proboszcza wykluczono zakażenie koronawirusem. Pozostali księża ze wspólnoty są pod opieką Sanepidu i przechodzą testy.

    Dzięki zaangażowaniu i pomocy władz Gminy Wólka: kościół, dzwonnica i całe otoczenie zostały poddane dezynfekcji przez profesjonalną firmę. Miało to miejsce w środę w godzinach wieczornych. Kościół na chwilę obecną jest zamknięty. Ewentualną posługę duszpasterską w najbliższym czasie podejmą księża przybyli z zewnątrz (z poza Wspólnoty Księży Sercanów).

    Odnośnie działalności duszpasterskiej informacje i ogłoszenia będą podawane na bieżąco, począwszy od najbliższej soboty, 30 maja.

   Dziękujemy za wszelkie wyrazy jedności, pamięci w modlitwie i życzliwości. Wzajemnie wspierajmy się i obdarzajmy darem modlitwy. Starajmy się nie winić nikogo za zaistniałą sytuację, bo tego nikt ani nie zamierzał, ani nie chciał… Wspólnie, w duchu odpowiedzialności i troski przejdźmy to trudne, a nawet bolesne doświadczenie. Chrystus wskazuje nam jasną drogę i przypomina o tym, abyśmy „niosąc krzyż” wybaczali i modlili się za wszystkich, którzy nas ośmieszają, niesłusznie oskarżają i oczerniają…

    Wszystkich proszę o gorliwą codzienną modlitwę. Prośmy zwłaszcza o zdrowie dla wszystkich zakażonych w Polsce i na świecie. Módlmy się za naszą Parafię. Polecajmy Matce Najśw. wszystkie służby i instytucje zaangażowane w niesioną nam pomoc i walkę z koronawirusem. W naszej wspólnocie zakonnej stale powierzamy te intencje Miłosiernemu Bogu i Jego Matce.

                                                                                                              Ks. Tadeusz Michałek, proboszcz

 

Pliszczyn, 29.05.2020 r.