Przypominam o obowiązku zakładania w kościele maseczek. Msze święte niedzielne są sprawowane: w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 8.30, 11.00 i 17.00. Podczas codziennej adoracji „majówka” od godz. 17.30. W najbliższą środę przypada 13 maj, a zatem 103. rocznica pierwszego objawienia Matki Boskiej w Fatimie. W tym roku nie będzie procesji z Figurą wokół kościoła. Dzień Fatimski rozpoczniemy odmawianiem Różańca Św. o  godz. 17.30, po nim Msza św.  Będziemy prosić Matkę Boską o pokój na świecie, ustanie epidemii i nawrócenie grzeszników, a także w osobistych intencjach.  W czwartek obchodzimy święto św. Macieja – Apostoła, w sobotę święto św. Andrzeja Boboli – Męczennika i jednego z Patronów Polski.

    Msze św. z modlitwą o oddalenie epidemii, o urodzaje, zachowanie od wszelkich nieszczęść, kataklizmów, z prośbą o Boże błogosławieństwo, o zachowanie pracy i pomyślność są codziennie sprawowane tylko o godz. 9.00. Zachęcam mieszkańców danych wiosek czy ulic o wspólną modlitwę w tak ważnych intencjach. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć rano może brać udział w majówce i wieczornej Mszy św. Poranne spotkanie to szczególna okazja dla osób starszy przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W tym tygodniu zapraszamy gorąco Parafian z następujących rejonów:  Pliszczyn  (Góry) – poniedziałek;  Pliszczyn  (domy przy kościele i przy drodze w stronę cmentarza)  -  wtorek;  Pliszczyn  (Zagrody) – środa;  Pliszczyn (domy przy drodze w stronę szkoły i za mostem) – czwartek;  Kol. Pliszczyn  (domy za i nad cmentarzem) – piątek.

    Dziękuję gorąco za sprzątanie i przygotowanie kościoła. Na sobotę 16 maja proszę o pomoc tych parafian, którzy wczoraj czy w ostatnim czasie nie mogli z różnych powodów uczestniczyć w sprzątaniu kościoła.

    Panowie, którzy chcieliby pomagać przy remoncie salek i zaplecza kościoła proszę o zgłaszanie się z propozycją pomocy do ks. Grzegorza. Dziękuję tym, którzy dotychczas się angażowali. Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc ofiarowaną Parafii w obecnej sytuacji.

    W czwartek pożegnaliśmy śp. Genowefę Bicz z Kol. Łysaków. Wieczny odpoczynek …

    Niech Zmartwychwstały Pan Wam wszystkim błogosławi.

                                    

                                                               Ks. Tadeusz Michałek SCJ,  proboszcz

    Dziękuję Wam za obecność i wspólną modlitwę. Przypominam o obowiązku noszenia maseczek.  W maju „miesiącu Maryi”, podczas adoracji o godz. 17.30 odmawiamy lub śpiewamy Litanię do Matki Boskiej. W piątek 08 maja obchodzimy uroczystość św. Stanisława - Bpa i Męczennika, jednego z głównych Patronów Polski.

     Jutro po wieczornej Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

     Od wtorku 05 maja (aż do 02 czerwca, oprócz sobót i niedziel) w kościele będą sprawowane Msze św. z modlitwą o oddalenie epidemii, o urodzaje, zachowanie od wszelkich nieszczęść, kataklizmów, z prośbą o Boże błogosławieństwo, o zachowanie pracy i pomyślność. W tym szczególnym i trudnym czasie pragnę, aby wszyscy parafianie – jeszcze w okresie wielkanocnym - mieli możliwość uczestniczenia w wielkanocnej Eucharystii i modlitwie. Mieszkańcy wyznaczonych wiosek czy ulic będą zaproszeni w danym dniu na Mszę św. na godz. 9.00 lub 19.00. Jest zatem do wyboru pora dnia. Unikniemy zbyt dużej ilości wiernych na jednej Mszy św., a dla wielu będzie to okazja do bezpiecznego uczestnictwa we Mszy św. i przystąpienia do spowiedzi św. Zachęcam, aby osoby starsze starały się przybyć na godzinę poranną, o ile mają taką możliwość. Pragnę przypomnieć, że kościół codziennie jest dezynfekowany. Można w tym dniu złożyć ofiarę na potrzeby kościoła i funkcjonowanie parafii. Dokładny harmonogram jest już wywieszony na tablicy ogłoszeń i podany na stronie internetowej. Proszę o przypominanie, informowanie i zapraszanie także swych sąsiadów.

    W pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17.00 godzinna Adoracja, połączona z konferencją o „obietnicach Najśw. Serca Jezusowego”. Zapraszam szczególnie członków SWŚ, o ile oczywiście dane osoby nie mają obaw związanych z wyjściem z domu.

    Intencje Różańca dla Róż Różańcowych na miesiąc maj są już wywieszone na tablicy. Członkowie nowej Róży św. Ojca Pio mogą pobierać przygotowaną rozpiskę na cały rok (na stoliku z tyłu kościoła).

    Dziękuję Wam Moi Drodzy za wszelką pomoc i ofiarność. Dziękuję za przygotowanie kościoła, a na sobotę 09 maja zapraszam kolejnych parafian z ulic Lublina:  Małgorzatę i Pawła Brzozowskich, Iwonę i Krzysztofa Daniel, Agnieszkę i Marcina Zajutrek, Annę i Artura Ziemichód, Annę i Marcina Rycek, Lucynę i Janusza Oleszczuk, Marka Janusz, Magdalenę i Andrzeja Janusz.

      Niech Zmartwychwstały i Miłosierny Pan Wam wszystkim błogosławi.

                                                                                                   Ks. Tadeusz Michałek SCJ,  proboszcz