UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ   

    Dziękujemy Boskiemu Sercu Pana Jezusa i Matce Najświętszej za ustrzeżenie nas przed chorobą i epidemią pośród mieszkańców naszej Parafii. Starajmy się wracać do obowiązków i normalnego życia. Nie możemy żyć w ciągłym strachu, osaczeni i sparaliżowani lękiem. Nikt też nie ma prawa w jakikolwiek sposób nas stygmatyzować, odpychać i uniemożliwiać pracy oraz normalnego życia. To, co nam się przytrafiło może stać się wszędzie i nadejść w sposób  niespodziewany.  Ks. Grzegorz i ks. Franciszek czują się dobrze i są już zdrowi. Dotyczy to także dwóch osób świeckich, które wcześniej były zarażone. Niewątpliwie towarzyszyło im wszystkim duchowe cierpienie, troska o wszystkich i im tylko znane obawy. Do chwili publikacji ogłoszeń (soboty popołudnia) nie jest mi znany fakt zachorowań w naszej Parafii (do piątku były przeprowadzane ostatnie testy). Do całej tej sytuacji i naszych reakcji oraz postaw trzeba nam się jeszcze w całej prawdzie odnieść, bo ukazała ona nasze dobre cechy, ale i ogrom egoizmu i obłudy. Jest dla mnie osobiście źródłem wielkiego smutku, że wiele osób na kwarantannie nie czuło się otoczonych zrozumieniem, pomocą i życzliwością. Dziękuję jednak wszystkim, którzy wypełniając uczynek miłości śpieszyli bliźnim i swym sąsiadom z pomocą. Dziękuję zatem za wszelkie wyrazy życzliwości, pamięci, wyrozumiałości i modlitwy.

    Zachowujmy nadal konieczne zasady bezpieczeństwa. Do kościoła przychodzimy wciąż w maseczkach. Bardzo Was proszę o przychodzenie na Eucharystię w niedziele i w tygodniu, w tym i na nabożeństwa czerwcowe. Kościół, jako wspólnota wiernych, nie może żyć bez Chrystusa Eucharystycznego.

    Ks. Arcybiskup dekretem z dnia 28 maja zniósł wydaną wiosną dyspensę od udziału w kościele w niedzielnej Mszy św. W domach mogą się modlić: osoby chore i ci, którzy mają bardzo silny lęk przed zakażeniem.

   Wydarzenia liturgiczne tygodnia: Jutro wspominamy św. Jadwigę Królową. W sobotę ma miejsce wspomnienie św. Antoniego z Padwy.

    W czwartek przeżywamy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze święte w kościele będą jak w każdą niedzielę. W tym roku procesja z Najśw. Ciałem Chrystusa odbędzie się wokół kościoła po Mszy św. o godz. 10.00. Pozostałe Msze św. są o godz. 8.30 i 17.00.  Pierwszy ołtarz, przy figurze św. Jana Pawła II,  przygotowują mieszkańcy Pliszczyna. Drugi w ogrodzie z tyłu kościoła: Zagrody, Kolonia Pliszczyn i młodzież, a trzeci przy figurze Matki Bożej: Łysaków i Łagiewniki. Mieszkańców pozostałych miejscowości proszę o ewentualną pomoc.

    W sobotę przypada dzień Fatimski. Różaniec z procesją po wieczornej Mszy św.

     Intencje Żywego Różańca na czerwiec: o ustanie epidemii w Polsce i na świecie oraz o nawrócenie dla obojętnych w wierze; o dar nowych powołań do Księzy Sercanów; intencje osobiste członków Róż Różańcowych.

     Jutro po wieczornej Mszy św. spotkanie dla Rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

     Rocznica pierwszej Komunii będzie miała miejsce 21 czerwca o godz. 12.30.

    Proszę Was o zabieranie prasy. Można także dostarczyć do osób, które abonują i żyją w waszym sąsiedztwie czy są krewnymi, których odwiedzicie.

   Bardzo proszę, aby w przyszłą sobotę 13 czerwca sprzątania kościoła podjęli się parafianie z Zagród:  Mariola i Wojciech Michalscy, Krystyna Stefaniak, Jakub Mruk, Zofia i  Józef Sugier, Iwona i Mariusz Głowaccy, Katarzyna i Marcin Tarłowscy, Maria i Władysław Urban. Osoby starsze i nie czujące się dobrze nie mają obowiązku przyjść do pomocy.

    Prosimy także panów o pomoc przy remoncie zaplecza kościoła w przyszłą sobotę.

    Życzę Wam czasu pełnego darów Ducha Świętego: ufności, pokoju serca i głębokiej duchowej radości. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.                               

   Intencje Mszy św.

                                                Ks. Tadeusz Michałek SCJ,  proboszcz

     UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA  ŚWIĘTĘGO

     Drodzy Parafianie! Uprzejmie proszę Was o cierpliwe i wnikliwe przeczytanie ogłoszeń. Oprócz refleksji nad głębią dzisiejszej Uroczystości są i ważne informacje.

    To pierwsza niedziela w historii Parafii, kiedy to w kościele Mszę św. będzie sprawował sam kapłan, bez fizycznej obecności Ludu Bożego - żywej Wspólnoty Kościoła. Tym niemniej, będę każdego z Was, każdą rodzinę i każdy dom szczególnie oddawał w opiekę Miłosiernego Boga, w Eucharystyczne Serce Zbawiciela i Jego Matki. W Eucharystii i dzięki Niej, w wymiarze duchowej jedności wspólnoty Kościoła z Chrystusem Eucharystycznym i w Nim będziemy jednością w modlitwie i uwielbieniu Boga. W Nim wszyscy jesteście stale objęci Bożą łaską i opatrznością.

   Z uwagi na szczególną sytuację i obecną kwarantannę znacznej części Parafian, po wysłuchaniu sugestii władz kościelnych, chcę zatem poinformować, że w niedzielę 31 maja nie będzie  w naszym kościele parafialnym Mszy św. z udziałem wiernych. Zachęcam, aby parafianie, którzy pragną przeżyć Eucharystię i mogą opuścić swój dom, udali się na Mszę św. do okolicznych kościołów dekanatu czy miasta Lublin.

    W  Uroczystość Zesłania Ducha Św. prośmy Boga, aby zstąpił na nas wszystkich Boży Duch z bogactwem swych darów, prośmy aby „odnowił oblicze naszej ziemi” -  naszej Parafii, całej społeczności i każdego z nas, oblicze naszych serc i sumień … Duch Święty, posłany od Ojca i Syna, prowadzi i uświeca Kościół. Prowadzi i ubogaca Bożymi darami każdego z nas. Otwierajmy swe serca, umysły i sumienia na Jego działanie, aby ustrzec się tak ciężkiego grzechu jakim jest sprzeciwianie się Duchowi Świętemu.  

   Przeżywamy w sposób nowy i wyjątkowy ten czas próby. Pan nas doświadcza, ale nie opuszcza. Módlmy się, wspierajmy, bądźmy solidarni i wytrwali … Nie ulegajmy pokusie łatwych sądów i nie daj Boże pomówień. Robiliśmy wszystko, zarówno my duszpasterze,  jak i Wy, aby ustrzec się przed widmem epidemii, a jednak przyszło nam tak z bliska przeżywać lęk i strach jaki ona niesie. Może i Pan chce nas wypróbować i oczyścić, może skruszyć niektóre serca. Zastanawiam się teraz czy zbyt łatwo nie lekceważyliśmy tych ważnych codziennych „majowych” spotkań na Mszy św. i nabożeństwie, kiedy modliliśmy się o urodzaje i uchronienie od nieszczęść, kataklizmów i epidemii? Musimy sobie z tego także zrobić rachunek sumienia, aby Duch Święty napełnił nas swymi darami, aby nas odnowił, umocnił w pielgrzymce wiary.

   Dzisiaj o północy kończy się formalny czas mojej kwarantanny. Od poniedziałku mogę podjąć wszystkie posługi i obowiązki. Zapraszam tych wszystkich, którzy mogą uczestniczyć w modlitwie, w kościele. Po Nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Jezusa zawsze Eucharystia. W kościele będzie sprawowana tylko jedna intencja, pozostałe w klasztorze. Zachęcam jednak, aby uczestniczyć we Mszy św. w kościele. Staram się – o ile jest to możliwe - informować rodziny i osoby, które zamawiały Mszę św.

     Pragnę ponownie przypomnieć, że nasz kościół, wszystkie jego pomieszczenia i obejście, został profesjonalnie wydezynfekowany w ubiegłą środę. Można w nim zatem bezpiecznie przebywać. Starajmy się wciąż przestrzegać wszelkich zasad higieny, nośmy maseczki i zachowujmy odpowiednią odległość od siebie podczas Liturgii.

      W pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17.00 Adoracja i okazja do spowiedzi św. Tym razem nie będzie rozważania z cyklu „12 obietnic Najśw. Serca Jezusowego”.

    W tym miesiącu odwiedziny chorych będą w czwartek przed uroczystością patronalną Najśw. Serca Jezusowego, czyli będzie to 18 czerwca. Jeśli jakaś Osoba chora i jej rodzina życzy sobie odwiedzin to bardzo proszę mnie powiadomić. W obecnym tygodniu niektóre rodziny chorych mogą być w kwarantannie. Nie chciałbym, aby u chorych pojawiał się jakiś dodatkowy lęk i strach.

    W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. i Nabożeństwo pierwszosobotnie. Tych, którzy mogą bardzo zapraszam do wspólnej modlitwy.

    W przyszłą niedzielę po porannej Mszy św. wspólna modlitwa członków Róż Różańcowych i podanie czerwcowych intencji modlitwy. Spotkanie członków Róży św. Ojca Pio musimy przenieść na okres już powakacyjny.

    Bardzo proszę, aby w przyszłą sobotę 06 czerwca sprzątania kościoła podjęli się wierni z ulic Lublina. Prosimy: Iwonę i Pawła Puzio, Annę i Piotra Woźniak, Agatę i Krzysztofa Skrzypek, Joannę i Jarosława Spiczyńskich, Renatę i Marcina Bednarek, Annę i Dariusza Jamroniuk, Grażynę i Grzegorza Gałązka oraz ewentualnych nowych mieszkańców.

    Życzę Wam czasu pełnego darów Ducha Świętego: ufności, pokoju serca i głębokiej duchowej radości. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.                         

                                                     Ks. Tadeusz Michałek SCJ,  proboszcz