chrzestRodzice wcześniej uzganiaja z duszpasterzem termin chrztu (zazwyczj sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w I i III niedziele miesiąca podczas mszy św. o godzinie 11:00). Następnie w tygodniu poprzedzającym chrzest zgłaszają się w kancelarii parafialnej w celu spisania aktu chrztu. Przynoszą ze soba metryke urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Z duszpasterzem uzgadniają pozostałe kwestie dotyczące ceremonii.

Rodzice chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat i być praktykującymi katolikami (przyjęty sakrament chrztu, eucharystii i bierzmowania, małżonkowie zawarty sakrament małżeństwa, uczniowie udział w katechezie).
Od rodziców chrzestnych wymagane jest zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą być chrzestnymi oraz o odbytej spowiedzi świętej.

Należy przygotować: białą szatę i świecę chrzcielną.

malzenstwoNarzeczeni odpowiednio wcześniej ustalaja termin ślubu.
Natępnie, na trzy miesiące przed ślubem, zgłaszają się w kancelarii celem spisania potrzebnych dokumentów i uzgodnienia wszystkich spraw związanych z udzieleniem sakramentu małżeństwa.
Potrzebne dokumenty:

  • Zaświadczenie z USC lub świadectwo zawarcia związku cywilnego
  • Metryka chrztu (jest ważna tylko trzy miesiące)
  • Świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (jeśli na metryce nie ma odpowiedniej adnotacji)
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Świadectwo ukończenia katechizacji (zazwyczaj świadectwo szkolne z ostatniej klay - tylko do wglądu)
  • Dowody osobiste
  • W przypadku wdowców akt zgonu współmałżonka.