malzenstwoNarzeczeni odpowiednio wcześniej ustalaja termin ślubu.
Natępnie, na trzy miesiące przed ślubem, zgłaszają się w kancelarii celem spisania potrzebnych dokumentów i uzgodnienia wszystkich spraw związanych z udzieleniem sakramentu małżeństwa.
Potrzebne dokumenty:

  • Zaświadczenie z USC lub świadectwo zawarcia związku cywilnego
  • Metryka chrztu (jest ważna tylko trzy miesiące)
  • Świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (jeśli na metryce nie ma odpowiedniej adnotacji)
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Świadectwo ukończenia katechizacji (zazwyczaj świadectwo szkolne z ostatniej klay - tylko do wglądu)
  • Dowody osobiste
  • W przypadku wdowców akt zgonu współmałżonka.