Bardzo prosimy Parafian, zwłaszcza mężczyzn, o pomoc przy kontynuowaniu prac remontowych i adaaptacyjnych w naszym kościele (salki kościelne) ... Spotykamy się w sobotę 14 marca, począszy od godziny 9.00 - ks. Tadeusz i ks. Grzegorz

Nie opuść Chrystusa w Jego cierpieniu i męce …

Nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście:

  • Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30 i  19.00
  • Gorzkie Żale w Niedziele o godz. 16.15

Kolęda 2019/2020 - ostatnie dni wizyty duszpasterskiej w Parafii NSJ w Pliszczynie

 

Poniedziałek 06 stycznia 2020 (Uroczystość Objawienia Pańskiego), od godz. 13.00

Pliszczyn –  (od PP. Urban (Pliszczyn 77b) do PP. Duńka) 

Pliszczyn –  (od PP. Ulińskich  do PP. Gach)                          

Pliszczyn –  (od PP. Purc do PP. Banaś)                                              

 

Wtorek 07 stycznia 2020, od godz.  14.00

Pliszczyn Wschód  (od PP. Rycek do PP. Szewczyków)         

Pliszczyn Wschód  (od PP. Tomaszewskich i PP. Siptów do PP. Pietrzak) 

Pliszczyn Góry (od P. Barbary Wolińskiej)                                                     

 

Środa 08 stycznia 2020, od godz. 14.00

Kolonia Pliszczyn (od PP. Sadurów do PP. Mrozików)

Kolonia Pliszczyn (od PP. Woś do PP. Wolińskich)

Lublin, ul. Pliszczyńska (za obwodnicą – od PP. Bicz)          

 

Czwartek 09 stycznia 2020, od godz. 14.00

Lublin   (ul. Zagrodna oraz  PP. Kuśpit i Skiba)                                 

Lublin  (ul. Torowa i Pliszczyńska – przed obwodnicą – od PP. Lis) 

Lublin  (ul. Lipeckiego – prawa strona (nieparz.), ul. Łysakowska,  PP. Bondos)                                   

 

Piątek 10 stycznia 2020, od godz. 14.00

Kol. Pliszczyn  (od PP. Miedziocha  do PP. Jabłońskich)                 

Kol. Pliszczyn  (od PP. Kuśpit do PP. Górskich)         

Kol. Pliszczyn za cmentarzem  (od PP. Szewczyk Renaty i Mariana do PP. Szewczyków)

 

Sobota 11 stycznia 2020, od godz. 10.00

Kolonia Pliszczyn  (od PP. Aksamirskich   do PP. Oseńko)

Kolonia Pliszczyn  (od PP. Kwiatkowskich, nr 101- do PP. Kowalskich – nr 5F) 

Kolonia Pliszczyn  (od PP. Podleśny do PP. Andrzejewskich – nr 166)

           

 Piątek 27 grudnia 2019,  od godz. 14.00

Zagrody  (od  PP. Michalskich)                                                    

Zagrody  (od  PP. Suchodolskich)                                               

 

Sobota 28 grudnia 2019,  od godz. 10.00

Łysaków (Wymysłów) –  (od PP. Bondos do PP. Choinów)      

Łysaków (Wymysłów) – (od PP. Siptów do PP. Urbanów)                 

 

Niedziela 29 grudnia 2020, od godz. 13.00

Kol. Łysaków  (od PP. Sadurów do PP. Krupińskich i Woźniak)                  

Kol. Łysaków  (od PP. Wolińskich do PP. Murawskich)                     

 

Poniedziałek 30 grudnia 2019,  od godz. 13.00

Boduszyn (lewa strona od  PP. Krawczyków do PP. Oblak i Taźbirek)

Baszki-Boduszyn (od domów przy drodze w Baszkach w stronę Boduszyna, czyli od PP. Niewiadomskich, Wach, Kucharskich do Boduszyna po prawej stronie do PP. Prażmo i P. Cytawy)                    

 

Wtorek 31 grudnia 2019, od godz. 10.00

Boduszyn  (od PP. Dudziak i Kowalczuk do PP. Pietrasów)   

Boduszyn  (od PP. Jamrowskich, wzdłuż głównej drogi, do PP. Wiercińskich)

 

Czwartek 02 stycznia 2020,  od godz. 14.00

Łagiewniki (od  PP. Gawrońskich do PP. Mogielnickich)                   

Łagiewniki (od  PP. Rarak do P. Alfredy Urban)                                 

 

Piątek  03 stycznia 2020, od godz. 14.00

Kolonia Łagiewniki  (od  PP. Nieznaj do PP. Rychlik)             

Kolonia Łagiewniki  (od  PP. Waszkiewicz 46d  do bloku)                  

 

Sobota 04 stycznia 2020, od godz. 10.00

Baszki  (od PP.  Staszewskich)                             

Baszki  (od PP. Szewczyków)                               

Baszki  Nowe  (domy w polach, począwszy od PP. Lęgięć)

 

Niedziela 05 stycznia 2020, od godz. 13.30

Łysaków (Pólka) – (od PP. Majewskich do PP. Basso)                        

Łysaków – (od PP. Jaworskich do PP. Komorowskich)                       

                       

Poniedziałek 06 stycznia 2020 (Uroczystość Objawienia Pańskiego), od godz. 13.00

Pliszczyn –  (od PP. Urban (Pliszczyn 77b) do PP. Duńka)    

Pliszczyn –  (od PP. Ulińskich  do PP. Gach)                            

Pliszczyn –  (od PP. Purc do PP. Banaś)                                   

 

Wtorek 07 stycznia 2020, od godz.  14.00

Pliszczyn Wschód  (od PP. Rycek do PP. Szewczyków)

Pliszczyn Wschód  (od PP. Tomaszewskich i PP. Siptów do PP. Pietrzak)              

Pliszczyn Góry (od P. Barbary Wolińskiej)                                                     

 

Środa 08 stycznia 2020, od godz. 14.00

Kolonia Pliszczyn (od PP. Sadurów do PP. Mrozików)

Kolonia Pliszczyn (od PP. Woś do PP. Wolińskich)

Lublin, ul. Pliszczyńska (za obwodnicą – od PP. Bicz) 

 

Czwartek 09 stycznia 2020, od godz. 14.00

Lublin   (ul. Zagrodna oraz  PP. Kuśpit i Skiba)                                  

Lublin  (ul. Torowa i Pliszczyńska – przed obwodnicą – od PP. Lis) 

Lublin  (ul. Łysakowska  oraz PP. Bondos)                                           

 

Piątek 10 stycznia 2020, od godz. 14.00

Kol. Pliszczyn  (od PP. Miedziocha  do PP. Jabłońskich)                   

Kol. Pliszczyn  (od PP. Kuśpit do PP. Górskich)          

Kol. Pliszczyn za cmentarzem  (od PP. Szewczyk Renaty i Mariana do PP. Szewczyków)

 

Sobota 11 stycznia 2020, od godz. 10.00

Kolonia Pliszczyn  (od PP. Aksamirskich   do PP. Oseńko)

Kolonia Pliszczyn  (od PP. Kwiatkowskich, nr 101- do PP. Kowalskich – nr 5F)   

Kolonia Pliszczyn  (od PP. Podleśny do PP. Andrzejewskich – nr 166)

JUŻ  ADWENT –

CZAS NADZIEI,  CZUWANIA  I  GROMADZENIA  PRAWDZIWCYH  BOGACTW

 

ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW NA CODZIENNE RORATY

 

POCZĄTEK  MSZY ŚW.  GODZ. 18.00